1 EYLÜL 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatının tavan tutarı 3.709,98 TL olarak belirlenmişti,

07.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranının % 200’den % 215’e çıkarılması nedeniyle, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatının tavan tutarı 3.828,37 TL olarak yeniden belirlenmiştir

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi