NİHAİ TÜKETİCİDEN ALINAN TAŞIT İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR.

NİHAİ TÜKETİCİDEN ALINAN TAŞIT İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. SORUNUN KAYNAĞI İşletmelerin taşıt ihtiyacını başka bir işletmeden veya nihai tüketici kapsamındaki bir gerçek kişiden karşılaması mümkündür. Satın alınacak taşıtın bir işletmeye ait olması durumunda, satış işlemi için fatura tanzim edilmesi gerekir. İşlemin, …

Ölen Sigortalının Haksahipleri Ölüm Aylığı

1-Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim? Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a’ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. V…

Yiyecek-İçecek Sektöründeki İşletmelere Ciro Kaybı Desteği Başvuru Süresi Uzatıldı

5 Şubat 2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere ciro kaybı desteği ödemesi yapılması öngörülmüştür. Buna göre; -Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliy…

Tasfiye Halindeki Şirketlerde Alacaklar Ve Borçlar

Bilindiği üzere Ticaret Kanunu’nun 543. Maddesinde* 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun’la yapılan değişiklikle altı aya indirildi. Artık şirketler, üçüncü ilandan sonra altı ay geçmekle, tasfiyelerini tamamlayabilmekteler. Tasfiye memurları, alacaklı oldukları…

Anonim Şirket Hissesi veya Ortaklık Paylarının Devir veya Satışlarında Özel Durumlar

I-Anonim Şirket (AŞ) Hisse Devirleri Anonim Şirket hisse devrinde yaşanan bazı hususlara ilişkin açıklamaları içeren çalışmamız aşağıda olup, devir ve devre ilişkin öze hususlar açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, pay devirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hususlar özel olarak başka bir Makalede ele alınacaktır. II-Anonim Şirket Hisse Devirler…

İnternet reklam yüzde 15 stopaj nasıl uygulanacak?

İnternet reklam vergisi nasıl uygulanacak? Adwords, Facebook vb. yüzde 15 vergi kesintisi uygulaması. Google stopaj, Facebook stopaj yüzde 15 kesinti nasıl uygulanacak? Bildiğiniz gibi 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve ku…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi