İnternet reklam yüzde 15 stopaj nasıl uygulanacak?

İnternet reklam vergisi nasıl uygulanacak? Adwords, Facebook vb. yüzde 15 vergi kesintisi uygulaması. Google stopaj, Facebook stopaj yüzde 15 kesinti nasıl uygulanacak? Bildiğiniz gibi 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve ku…

Ortakların şirketten borçlanabilmeleri için DİKKAT

6335 sayılı yasayla şirket ortaklarının şirketten borçlanabilmelerinin önü açılmıştı. Ortakların şirketten borçlanabilmeleri için Yeni TTK'nın 358'inci maddesinde gerekli düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak düzenlemede kritik ayrıntılar bulunmaktadır ve bu ayrıntılara dikkat etmemenin ciddi yaptırımları bulunmaktadır. TTK'nın 358'i…

Eksik gün bildiriminde puantaj usulü çalışma halinde SGK işlemleri;

Eksik gün nedeni olarak “07-Puantaj kayıtları” seçeneğini kodlayan işverenlerin, kısmi süreli bir iş sözleşmesi olmaksızın yalnızca puantaj kayıtlarındaki giriş çıkış saatlerini baz alarak ve toplam çalışma saati sayısını 7,5 saate bölmek suretiyle prim gün sayısı tespit etmeleri durumunda, bu bildirimlerin doğruluğunun kabulüne imkan b…

Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ve Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı Ve Artırımının Hukuki Ve Vergisel Boyutu

1. Giriş Genel olarak sermaye; pay sahiplerinin ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri mal varlığının toplamı ve bunun nakit olarak karşılığıdır. Şirketler, iş hacminin genişletilmek istenmesi, yeni sermaye yaratma isteği, sermayenin azalması ya da yasal zorunluluklar gibi nedenlerle sermaye artırımına gidebilirler. Şirketin sermayesi esas sözleşme…

Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna

GİRİŞ İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden biridir. Ticaret Bakanlığı’nın 2018 Yılı İnşaat Malzemeleri Sektör Raporuna göre Türkiye, temel inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatı açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Özellikle çimento, inşaat demiri, demir-çelik inşaat aksamı ve ürünleri, plastik ve alüminyum inşaat m…

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun kapsamında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 6 Aralık 2018 tarihinde söz konusu kanun kapsamında Adalet Bakanlığınca “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 1 Ocak 2019’dan…

Şirket Ortağı SSK’lı Olabilir mi?

Şirket ortaklarının, ortağı oldukları kendi şirketlerinden SSK’lı olarak bildirilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 53. maddesi ile; “… kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” tanımla…

Limited Şirketin ve Anonim Şirketin Avantajları ve Dezavantajları

Limited Şirketin ve Anonim Şirketin Avantajları ve Dezavantajları , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir: ANONİM LİMİTED Asgari Sermaye …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi