Tasfiye Halindeki Şirketlerde Alacaklar Ve Borçlar

Bilindiği üzere Ticaret Kanunu’nun 543. Maddesinde* 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun’la yapılan değişiklikle altı aya indirildi. Artık şirketler, üçüncü ilandan sonra altı ay geçmekle, tasfiyelerini tamamlayabilmekteler. Tasfiye memurları, alacaklı oldukları…

Anonim Şirket Hissesi veya Ortaklık Paylarının Devir veya Satışlarında Özel Durumlar

I-Anonim Şirket (AŞ) Hisse Devirleri Anonim Şirket hisse devrinde yaşanan bazı hususlara ilişkin açıklamaları içeren çalışmamız aşağıda olup, devir ve devre ilişkin öze hususlar açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, pay devirlerinin vergilendirilmesine ilişkin hususlar özel olarak başka bir Makalede ele alınacaktır. II-Anonim Şirket Hisse Devirler…

İnternet reklam yüzde 15 stopaj nasıl uygulanacak?

İnternet reklam vergisi nasıl uygulanacak? Adwords, Facebook vb. yüzde 15 vergi kesintisi uygulaması. Google stopaj, Facebook stopaj yüzde 15 kesinti nasıl uygulanacak? Bildiğiniz gibi 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve ku…

Ortakların şirketten borçlanabilmeleri için DİKKAT

6335 sayılı yasayla şirket ortaklarının şirketten borçlanabilmelerinin önü açılmıştı. Ortakların şirketten borçlanabilmeleri için Yeni TTK'nın 358'inci maddesinde gerekli düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak düzenlemede kritik ayrıntılar bulunmaktadır ve bu ayrıntılara dikkat etmemenin ciddi yaptırımları bulunmaktadır. TTK'nın 358'i…

Eksik gün bildiriminde puantaj usulü çalışma halinde SGK işlemleri;

Eksik gün nedeni olarak “07-Puantaj kayıtları” seçeneğini kodlayan işverenlerin, kısmi süreli bir iş sözleşmesi olmaksızın yalnızca puantaj kayıtlarındaki giriş çıkış saatlerini baz alarak ve toplam çalışma saati sayısını 7,5 saate bölmek suretiyle prim gün sayısı tespit etmeleri durumunda, bu bildirimlerin doğruluğunun kabulüne imkan b…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi