İşverenler DİKKAT... Bu SGK Teşviklerini Kaçırmayın...

Yeni SGK Teşvikleri sunmaya hazırlanan Çalışma Bakanlığının şu anda uygulamada bulunun tüm SGK Teşvikleri Örnek uygulamalarıyla beraber aşağıda bulunmaktadır. İşverenlerimizin SGK teşviklerinin inceleyerek kendilerine uygun olanları kullanmaları hem istihdam seferberliğine katkı sağlayacak hemde işverenlerimizin vergi yükünü azaktacaktır. A) MA…

İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE KDV UYGULAMASI

İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE KDV UYGULAMASI

Sedat ÖZEKEZ Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet İmalâtçılar tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen KDV ihracatçılar tarafından ödenmeyecek ancak imalâtçılar tarafından beyan edilecektir. Beyan edilen ancak imalâtçı tarafından tahsil edilmeyen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil e…

İŞ HAYATINDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI

Mehmet UĞUR Aydın Sosyal Güv. İl Md.lüğü – Sos.Güv. Denetmeni Özet Çalışanların anayasal haklarından olan dinlenme hakkının bir gereği olarak yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Yıllık iznin, 4857 sayılı İş Kanunuyla yasal düzenlemesi yapılmış ve nasıl hak kazanılacağı, ne şekilde kullanılacağı ve ne kadarlık çalış…

ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Semih DOLDUR Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet Ödeme emri, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları için yapılan bir tebliğ işlemidir. Vergi borçlusu açısından ödeme emri, borcun ödenmesi için son bir davet ve aynı zamanda son ihtar niteliğini taşımaktadır. Vergi…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi