İŞ KAZASININ BİLDİRİLME ZAMANI VE ŞEKLİ NEDİR?

Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların (5510 S.K 4/1-a) iş kazası hallerinin bildirimi işverenleri tarafından yapılmalıdır. İşverenlerin iş kazasını; Olayın olduğu yerde bulunan kolluk kuvvetlerine (jandarma, polis) vakit kaybetmeden derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezine/Sosyal Güvenlik İ…

687 KANUN NUMARALI SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş ve 1 Şubat 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilgili olarak işverenlere belirli şartlar dâhilinde sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi des…

İnsan Kaynakları Görüşmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

İnsan Kaynakları alanındaki etkin mülakat tekniklerinin gelişmesiyle birlikte artık adaylar birçok parametreden değerlendirmeye tabi tutulmakta; yeni mezun veya yetiştirilmek üzere alınacak pozisyonlarda bile adaylarla en az 2-3 görüşme gerçekleştirilmektedir. Görüşme sayılarının fazlalığı doğal olarak her adaya ayrılan görüşme sürelerini de düşürd…

Kurumsallaşma: Süreci, Yararları ve Sorunları

Türkiye son dönemlerde yaptığı atılımlara ve eğitim düzeyinin gelişmesine rağmen bilgi üretimi ve birikimi ile entelektüel sermaye hala daha gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde devlet destekli fakat özel sektör eliyle oluşturulan sanayi kuruluşları ile 1980’li yılların sonunda “Anadolu sermayesi” diy…

İşverenler DİKKAT... Bu SGK Teşviklerini Kaçırmayın...

Yeni SGK Teşvikleri sunmaya hazırlanan Çalışma Bakanlığının şu anda uygulamada bulunun tüm SGK Teşvikleri Örnek uygulamalarıyla beraber aşağıda bulunmaktadır. İşverenlerimizin SGK teşviklerinin inceleyerek kendilerine uygun olanları kullanmaları hem istihdam seferberliğine katkı sağlayacak hemde işverenlerimizin vergi yükünü azaktacaktır. A) MA…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi