Amortisman Uygulamasına İlişkin Pratik Bilgiler

İşletmeler için Amortisman Uygulamaları gerek dönem gideri olarak dikkate alınmasından, gerekse üretim işletmelerinde üretilen mamulün maliyetine ilave edilmesinden gerekse de bir yıldan daha fazla bir dönemi ilgilendirmesinden dolayı son derece önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde Amortisman konusunu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu …

Araç Kiralamak Avantajlı mı?

Binek Otomobil Satın Alınması Şirkete binek otomobil satın alınması durumunda karşı karşıya kalacağınız vergisel düzenlemeler özetle şöyle: 1- Amortisman ayrılabilir; Alındığı aydan, yıl sonuna kadar olan dönem için, aylık amortisman hesaplanıp, gider yazılabiliyor (kıst amortisman uygulaması). 2- KDV indirim konusu yapılamıyor; Gerçek usu…

Limited ve Anonim şirketler arasındaki farklar;

LİMİTED ŞİRKETLER ANONİM ŞİRKETLER ORTAKLAR Tek ortaklı şirket olabilir. Ortak sayısı 50'yi geçemez. Tek ortaklı şirket olabilir. Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. SERMAYE 10.000 TL Esas sermaye ile kurulabilir. Asgari 50.000 TL Esas sermaye ve 100.000 TL Kayıtlı sermaye ile kurula…

ŞİRKETLERİN ESAS SÖZLEŞMESİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERE BİLİR Mİ?

Yeni TTK göre, ana sözleşmedeki faaliyet konularını kısaca belirtilmesini kafi görmektedir. Yeni TTK hükümlerine göre, şirketler faaliyet konuları arasında yer almayan veya belirtilmeyen işleri de yapabileceklerdir. Bu sebeplerle şirketlerin ana sözleşmelerini tadil ederken faaliyet konularını uzun uzun yazmalarına lüzum bulunmamaktadır. Maliye …

İHRACAT YAPAN ve E-FATURA KULLANAN FİRMALAR 01.07.2017 İTİBARİ İLE İHRACAT FATURALARINI E-FATURA OLARAK OLUŞTURMAK ZORUNDA...!!!

Giriş yapılabilmesi için mükelleflerin ilgili Gümrük Müdürlükleri’nden Bilge Programı üzerinde bulunan aşağıdaki yetkilerden uygun olanı almaları gerekmektedir. TEK PENCERE SİSTEMİ E-FATURA UYGULAMASI (TPS) ft-Firma Temsilcisi fs-Firma Sahibi mf-Firma Müşaviri yf-Firma Müşavir Yardımcısı gm-Gümrük Müşaviri yg-Gümrük Müşavir Yardımcısı …

2017 MAYIS AYI VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK TAKVİMİ

Aylık Vergi Takvimi 2017 MAYIS AYI VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK TAKVİMİ 01.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Personel Ücret Bordrolarının Hazırlanması 15.05.2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine ait Geçici Vergi Beyanı. 17.05.2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine ait Geçici Vergi Ödemesi. 23.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sigorta Prim…

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

SGK FESİH KODU SGK FESİH NEDENLERİ İŞKUR FESİH NEDENİ (SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI) DEĞERLENDİRME 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz 3 Belirsiz süreli…

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI VE PROGRAMI TAMAMLAYANLAR İÇİN SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI

6645 sayılı kanunun 28.maddesi ile işverenlere yeni teşvik imkanları sağlanmıştır. Aşağıda uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İşbaşı Eğitim Programı İşkur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde (işverenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi