İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE KDV UYGULAMASI

İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE KDV UYGULAMASI

Sedat ÖZEKEZ Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet İmalâtçılar tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen KDV ihracatçılar tarafından ödenmeyecek ancak imalâtçılar tarafından beyan edilecektir. Beyan edilen ancak imalâtçı tarafından tahsil edilmeyen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil e…

İŞ HAYATINDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI

Mehmet UĞUR Aydın Sosyal Güv. İl Md.lüğü – Sos.Güv. Denetmeni Özet Çalışanların anayasal haklarından olan dinlenme hakkının bir gereği olarak yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Yıllık iznin, 4857 sayılı İş Kanunuyla yasal düzenlemesi yapılmış ve nasıl hak kazanılacağı, ne şekilde kullanılacağı ve ne kadarlık çalış…

ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Semih DOLDUR Vergi Müfettiş Yardımcısı Özet Ödeme emri, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları için yapılan bir tebliğ işlemidir. Vergi borçlusu açısından ödeme emri, borcun ödenmesi için son bir davet ve aynı zamanda son ihtar niteliğini taşımaktadır. Vergi…

Amortisman Uygulamasına İlişkin Pratik Bilgiler

İşletmeler için Amortisman Uygulamaları gerek dönem gideri olarak dikkate alınmasından, gerekse üretim işletmelerinde üretilen mamulün maliyetine ilave edilmesinden gerekse de bir yıldan daha fazla bir dönemi ilgilendirmesinden dolayı son derece önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde Amortisman konusunu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu …

Araç Kiralamak Avantajlı mı?

Binek Otomobil Satın Alınması Şirkete binek otomobil satın alınması durumunda karşı karşıya kalacağınız vergisel düzenlemeler özetle şöyle: 1- Amortisman ayrılabilir; Alındığı aydan, yıl sonuna kadar olan dönem için, aylık amortisman hesaplanıp, gider yazılabiliyor (kıst amortisman uygulaması). 2- KDV indirim konusu yapılamıyor; Gerçek usu…

Limited ve Anonim şirketler arasındaki farklar;

LİMİTED ŞİRKETLER ANONİM ŞİRKETLER ORTAKLAR Tek ortaklı şirket olabilir. Ortak sayısı 50'yi geçemez. Tek ortaklı şirket olabilir. Ortak sayısında bir sınırlama yoktur. SERMAYE 10.000 TL Esas sermaye ile kurulabilir. Asgari 50.000 TL Esas sermaye ve 100.000 TL Kayıtlı sermaye ile kurula…

ŞİRKETLERİN ESAS SÖZLEŞMESİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERE BİLİR Mİ?

Yeni TTK göre, ana sözleşmedeki faaliyet konularını kısaca belirtilmesini kafi görmektedir. Yeni TTK hükümlerine göre, şirketler faaliyet konuları arasında yer almayan veya belirtilmeyen işleri de yapabileceklerdir. Bu sebeplerle şirketlerin ana sözleşmelerini tadil ederken faaliyet konularını uzun uzun yazmalarına lüzum bulunmamaktadır. Maliye …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi