İHRACAT YAPAN ve E-FATURA KULLANAN FİRMALAR 01.07.2017 İTİBARİ İLE İHRACAT FATURALARINI E-FATURA OLARAK OLUŞTURMAK ZORUNDA...!!!

Giriş yapılabilmesi için mükelleflerin ilgili Gümrük Müdürlükleri’nden Bilge Programı üzerinde bulunan aşağıdaki yetkilerden uygun olanı almaları gerekmektedir. TEK PENCERE SİSTEMİ E-FATURA UYGULAMASI (TPS) ft-Firma Temsilcisi fs-Firma Sahibi mf-Firma Müşaviri yf-Firma Müşavir Yardımcısı gm-Gümrük Müşaviri yg-Gümrük Müşavir Yardımcısı …

2017 MAYIS AYI VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK TAKVİMİ

Aylık Vergi Takvimi 2017 MAYIS AYI VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK TAKVİMİ 01.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Personel Ücret Bordrolarının Hazırlanması 15.05.2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine ait Geçici Vergi Beyanı. 17.05.2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine ait Geçici Vergi Ödemesi. 23.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sigorta Prim…

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

SGK FESİH KODU SGK FESİH NEDENLERİ İŞKUR FESİH NEDENİ (SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI) DEĞERLENDİRME 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz 3 Belirsiz süreli…

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI VE PROGRAMI TAMAMLAYANLAR İÇİN SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI

6645 sayılı kanunun 28.maddesi ile işverenlere yeni teşvik imkanları sağlanmıştır. Aşağıda uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İşbaşı Eğitim Programı İşkur tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde (işverenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür…

2.7 milyon Bağ-Kur’luya her ay 82 TL prim indirimi

2.7 milyon Bağ-Kur’luya her ay 82 TL prim indirimi SSK’lı işçi çalıştıran işverenler için geçerli olan yüzde 5’lik prim indirimi Bağ-Kurlu’lara da geliyor. Bu teşvikle 2.7 milyon Bağ-Kur’lunun cebinden çıkan para her ay 82.35 TL azalacak. Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranı son 5 yılda önemli ölçüde azald…

Emeklilikte fazla maaş almanın 8 yolu

Emeklilikte fazla maaş almanın 8 yolu Emeklilikte maaşın yüksek olması için, çalışırken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşını hesaplarken kişinin prim gün sayısına ve kazancına dikkat ediyor. Bu yüzden emekli maaşını artırmak için prim ödeme gün sayısı ve sigortaya bildirilen esas kazancın yüksek …

Doğum Yapan Annelere Yarım Çalışma Tam Ücret

Doğum Yapan Annelere Yarım Çalışma Tam Ücret Doğum yapan anneler, hem çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri hem gelir kaybına uğramamaları için yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi. Bu hak üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen ebeveynlere yarı zamanlı çalışma ve kısmi süreli çalışma hakkı getirildi. 6663 sayılı kanunla 10.02.2016 tar…

Şirket Ortağı SSK’lı Olabilir mi

Şirket Ortağı SSK’lı Olabilir mi Şirket ortaklarının, ortağı oldukları kendi şirketlerinden SSK’lı olarak bildirilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 53. maddesi ile; “… kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamın…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi