2.7 milyon Bağ-Kur’luya her ay 82 TL prim indirimi

2.7 milyon Bağ-Kur’luya her ay 82 TL prim indirimi SSK’lı işçi çalıştıran işverenler için geçerli olan yüzde 5’lik prim indirimi Bağ-Kurlu’lara da geliyor. Bu teşvikle 2.7 milyon Bağ-Kur’lunun cebinden çıkan para her ay 82.35 TL azalacak. Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranı son 5 yılda önemli ölçüde azald…

Emeklilikte fazla maaş almanın 8 yolu

Emeklilikte fazla maaş almanın 8 yolu Emeklilikte maaşın yüksek olması için, çalışırken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşını hesaplarken kişinin prim gün sayısına ve kazancına dikkat ediyor. Bu yüzden emekli maaşını artırmak için prim ödeme gün sayısı ve sigortaya bildirilen esas kazancın yüksek …

Doğum Yapan Annelere Yarım Çalışma Tam Ücret

Doğum Yapan Annelere Yarım Çalışma Tam Ücret Doğum yapan anneler, hem çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri hem gelir kaybına uğramamaları için yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi. Bu hak üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen ebeveynlere yarı zamanlı çalışma ve kısmi süreli çalışma hakkı getirildi. 6663 sayılı kanunla 10.02.2016 tar…

Şirket Ortağı SSK’lı Olabilir mi

Şirket Ortağı SSK’lı Olabilir mi Şirket ortaklarının, ortağı oldukları kendi şirketlerinden SSK’lı olarak bildirilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 53. maddesi ile; “… kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamın…

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA MATRAH ÖLÇÜSÜ

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA MATRAH ÖLÇÜSÜ I- GİRİŞ Bilindiği üzere, çalışma ve sosyal güvenlik hayatında matrah tespitleri konusunda hep tereddütler olmuş, matraha hangi ödemelerin dâhil edilip edilmeyeceği ile bunların ölçüsü sürekli olarak tartışılır hale gelmiştir. Sosyal güvenlik hayatında matrah tespiti “sigorta primine esas kazanç&r…

Yeni İş Kuracak Gençlere Vergi Müjdesi

Yeni İş Kuracak Gençlere Vergi Müjdesi 10 Şubat 2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mülga Mükerrer Madde 20. maddesi tekrar açılmış ve söz konusu maddeye ”Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası&rd…

İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.

İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere indirimli orana tabi teslimler nedeniyle doğan KDV iade alacaklarının işlemlerin gerçekleştiği takvim yılı içerisinde mahsup yoluyla iadesinin talep edilmesi mümkündür. Cari …

KDV İADELERİ Hakkında Bilmeniz Gerekenler !

KDV İADELERİ Hakkında Bilmeniz Gerekenler ! KDV iadelerinin, dayanağı olan yasa hükümlerine göre 5 farklı işlem grubundan kaynaklandığını görüyoruz. Bunları; tam istisnalardan, indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden, tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerden, fazla veya yersiz uygulanan vergilerden ve uluslararası anlaşmalardan kay…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi