ŞİRKETLERİN ESAS SÖZLEŞMESİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERE BİLİR Mİ?

Yeni TTK göre, ana sözleşmedeki faaliyet konularını kısaca belirtilmesini kafi görmektedir. Yeni TTK hükümlerine göre, şirketler faaliyet konuları arasında yer almayan veya belirtilmeyen işleri de yapabileceklerdir. Bu sebeplerle şirketlerin ana sözleşmelerini tadil ederken faaliyet konularını uzun uzun yazmalarına lüzum bulunmamaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından kendi teşkilatına yollanan yazıya göre şirketlerin ana sözleşmelerinde bulunmayan iştigal konuları ile ilgili faaliyette bulunması halinde bu konuda fatura düzenleyebileceği yönünde özelge verilmiştir. Konuyla ilgili vergi daireleri işlem yönergesinin 12. Maddesine göre işlem tesis edilerek buna göre şirket faaliyette bulunabilecektir.

1- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 25.12.2013 gün ve 136649 sayılı yazıları.

[‘’İlave faaliyet konusuyla ilgili olarak ana sözleşme değişikliği ve ticaret sicilinde tescil işlemi yapılmadan vergi dairesine yapılan ilave faaliyet bildiriminin yeterli kabul edilerek buna göre fatura düzenlene bileceği’’]

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi