2017 MAYIS AYI VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK TAKVİMİ

Aylık Vergi Takvimi

2017 MAYIS AYI VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK TAKVİMİ

01.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Personel Ücret Bordrolarının Hazırlanması

15.05.2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine ait Geçici Vergi  Beyanı.

17.05.2017 Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine ait Geçici Vergi  Ödemesi.

23.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sigorta Primi Bildirgesinin Beyanı.(Normal Çalışanlar S.S.K.Primi)

23.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Bildirgesi Beyanı. (Emekli Olup Çalışanlar S.G.D.P.)

23.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait SGK Eksik gün Bildirimi.

23.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Damga Vergisi’nin Beyanı.

23.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Beyanı. (Aylık Muhtasar)

23.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Beyanı

24.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin Beyanı.(KDV-1 ve KDV-2)

26.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Damga Vergisi’nin Ödenmesi.

26.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi. (Aylık Muhtasar)

26.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödemesi.

26.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin Ödemesi. (KDV-1 ve KDV-2)

31.05.2017 Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Nisan – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

31.05.2017 Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Nisan – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

31.05.2017 Vergi Levhası onayı (Gelir vergisi mükellefler 1 Nisan-31 Mayıs Tarihleri Arası)

31.05.2017 Vergi Levhası onayı (Kurumlar vergisi mükellefler 1 Mayıs-31 Mayıs Tarihleri Arası)

31.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait İş-kur Aylık İşgücü Çizelgesi Verilmesi.

31.05.2017 e-defter uygulamasında Şubat 2017 dönemi beratlarının yüklenmesi.

31.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Genel Sağlık Sigortası Primleri’nin Ödemesi.

31.05.2017 Nisan 2017 Dönemi İsteğe bağlı S.G.K ve Zorunlu Bağ-Kur Primleri Ödemesi.

31.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sigorta ve İşsizlik Sigortası Primi Ödenmesi. (Normal Çalışanlar S.G.K.Primi)

31.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödenmesi. (Emekli Olup Çalışanlar S.G.D.P.)

31.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Bs Formunun Verilmesi.

31.05.2017 Nisan 2017 Dönemine ait Ba Formunun Verilmesi.

31.05.2017 6736 Sayılı yasaya göre ödenecek Vergi taksitleri ödemesi son günü.(Ocak ayından ertelenen)

31.05.2017 Hazine Müsteşarlığına; Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu’nun verilmesi. (Yabancı Ortaklıklı şirketler)

31.05.2017 SMMM Nispi Aidat 1.taksit ödemesi.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi