KIDEM TAZMİNATI HESABINDA MATRAH ÖLÇÜSÜ

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA MATRAH ÖLÇÜSÜ I- GİRİŞ Bilindiği üzere, çalışma ve sosyal güvenlik hayatında matrah tespitleri konusunda hep tereddütler olmuş, matraha hangi ödemelerin dâhil edilip edilmeyeceği ile bunların ölçüsü sürekli olarak tartışılır hale gelmiştir. Sosyal güvenlik hayatında matrah tespiti “sigorta primine esas kazanç&r…

Yeni İş Kuracak Gençlere Vergi Müjdesi

Yeni İş Kuracak Gençlere Vergi Müjdesi 10 Şubat 2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mülga Mükerrer Madde 20. maddesi tekrar açılmış ve söz konusu maddeye ”Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası&rd…

İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.

İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere indirimli orana tabi teslimler nedeniyle doğan KDV iade alacaklarının işlemlerin gerçekleştiği takvim yılı içerisinde mahsup yoluyla iadesinin talep edilmesi mümkündür. Cari …

KDV İADELERİ Hakkında Bilmeniz Gerekenler !

KDV İADELERİ Hakkında Bilmeniz Gerekenler ! KDV iadelerinin, dayanağı olan yasa hükümlerine göre 5 farklı işlem grubundan kaynaklandığını görüyoruz. Bunları; tam istisnalardan, indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden, tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerden, fazla veya yersiz uygulanan vergilerden ve uluslararası anlaşmalardan kay…

İŞKUR'dan İşverene 42 ay TEŞVİK

İŞKUR'dan İşverene 42 ay TEŞVİK İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR’un son dönemde başarıyla uyguladığı bir aktif istihdam politikası. Programla pek çok işsiz kalıcı işe kavuşuyor. Diğer yandan işveren için de önemli teşvikler söz konusu. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen torba kanunla programın süresinin belirli hallerde 1 yıla çı…

MÜTEŞEBBİSLER HANGİ ŞİRKET TÜRÜNÜ VE TİCARİ FAALİYETLERİNDE HANGİ KONULARI TERCİH EDİYOR

MÜTEŞEBBİSLER HANGİ ŞİRKET TÜRÜNÜ VE TİCARİ FAALİYETLERİNDE HANGİ KONULARI TERCİH EDİYOR Müteşebbislerin başarılı olabilmesi için ilk şart, ticari faaliyetlerini hangi şirket çatısı altında yerine getireceklerini doğru şekilde belirlemek, ikinci şart da faaliyetlerini hangi konu veya konularda sürdüreceklerini rasyonel şekilde tespit etmektir. Ü…

Çalışanlara Yapılan Ayni Ödemelerin Vergisi

Çalışanlara Yapılan Ayni Ödemelerin Vergisi Ücret tanımı neleri kapsıyor? Gelir Vergisi Kanunu ücreti, çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla, para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre, ücretin mutlaka nakit olarak ödenmesi gerekmiyor. Verilen her türlü ayın ve sağlanan her türlü menfaat de ücret…

ANKARA KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI

ANKARA KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI İş kurmak isteyenleri ve işletme sahiplerini daha büyük yatırımların öncüsü olmaları adına teşvik eden pek çok devlet kurumu bulunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bulunan Kalkınma Ajansları ise bu destek sunan kuruluşlar arasında ki en büyük ağa ve sisteme sahip olmaktadır. Ankara Kalkı…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi