Hurda Teslimlerine İlişkin Bazı Vergisel Uyarılar

Yazımızda mükelleflerin normal ticari faaliyetleri sırasında ortaya çıkan hurda ve atıkların satışında KDV açısından dikkat etmeleri gereken bazı hususlara yer verilmiştir. KDV Kanunu’nun 17/4-g Maddesine göre; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisnadır. Hurda kavramı 117 Seri No’lu …

YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

PRİM TEŞVİKLERİ Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasında aynı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri sağlanmış bulunmaktadır. Çeşitli tarihlerde yayımlanmış olan yasalar ile sağlanan bu teşviklerden hangi koşullarla ve ne şekilde yararlanılac…

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEMEYENLERE CEZA UYGULANIYOR

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI İş Kanunu 75. Maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. Pek çok işverenin ihmal ettiği bu husus, yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde her işçi için 2013 yılında 1.293.-TL idari para cezası söz konusudur. Özlük dosyası olmaması ceza…

Ba-Bs Bildirim Formları Hakkında Soru ve Cevaplar

> SORU 1: Bir sigorta şirketine firmamızın aracını sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini Ba bildirim formunda bildirecek miyim? 396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde yer alan “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, b…

İşten ayrılanlar kaç gün daha sağlık hizmetinden yararlanabilir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınan kişilerin gelir testi süresinin sona ermesinden sonra GSS borcu olanların hastanelerde sağlık yardımı hakkı kullanmaları tamamen paralı olacaktı. Ancak seçim düşünülerek bu durumun meydana getireceği etki, Bakanlar Kurulu kararı ile seçim sonrasına yani 31.12.2015’e ötelendi. Bu konuda seçim sonuc…

Vergi dairelerinde denetim ve tahsilatta yeni dönem!

17 Eylül 2015 tarihli Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bir Yönetmelik yayımlandı ve bu Yönetmelik yayımlandığı tarih itibariyle de yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çalışma saatleri 24 saat usulüne göre değişebilecektir. Söz konusu Yönetmelikle getirilen yenilikleri yazımızda e…

Yurtdışı paket turlarda (outgoing) KDV uygulaması

Ülkemizde son yıllarda kişi başına milli gelirin yükselmesinin en önemli göstergelerinden birisi de, yurt dışı tur organizasyonlarının ve bu organizasyonlara katılanların sayısının günden güne artmasıdır. Yurt dışı paket turlar hemen hemen her ülkeye çeşitli adlar altında düzenlenmektedir. Örneğin, gezme-görme, balayı çiftlerine yönelik turlar gibi…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi