SGK Emeklilik Şartları Nelerdir

SGK Emeklilik Şartları Nelerdir

SGK’dan emekli olabilmeniz için aşağıdaki 3 şartında yerine gelmesi gerekir 1.Tamamlamanız gereken sigortalılık süresi (Hizmet Yılı) Tamamlamanız gereken yaş Tamamlamanız gereken prim SSK’na Göre Normal Şartlarla Emekli Olacak ERKEKLER İçin Hesaplama Tablosu (Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız) B- İlk Defa …

Mesai Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

MESAİ (FAZLA ÇALIŞMA) HESAPLAMALARI Bilindiği gibi mesai ücretlerinin hangi durumlarda ne şekilde hesaplanacağı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41.46. ve 47. maddelerinde açıklanmıştır. Ancak yaptığım araştırmalarda farklı işyerlerinde farklı uygulamalarla karşılaştığım için mesai ücretlerinin hangi durumlarda ne şekilde ödenmesi gerektiği ile …

Tüm Hakları ile Personel Devri Nasıl Yapılır?

Bir tesiste çalışmakta olan personellerin bütün hakları saklı kalmak kaydı ile bir başka firmaya geçmeleri konusunda yaptığım araştırmalarda farklı işyerlerinde farklı uygulamalarla karşılaştığım için personel devir işleminin hangi durumlarda ne şekilde yapılması gerektiği ile ilgili bu makaleyi kaleme almaya karar verdim. Personel devri; bir te…

İŞÇİ DEVİR TÜRLERİ, UNSURLARI VE ARALARINDAKİ FARKLAR

ŞÇİ DEVİR TÜRLERİ, UNSURLARI VE ARALARINDAKİ FARKLAR İş yaşamının bir gerçeği ve önemli unsurlarından biri olan işçi devirlerinin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, söz konusu işçi devirlerine ilişkin doğabilecek risklerin ortadan kaldırılması açısından her işveren için önem arz etmektedir. Bu doğrultuda; Türk Hukuku…

Yeni işverene aktarılan kıdem tazminatları KDV tabi değildir.

Yeni işverene aktarılan kıdem tazminatları KDV tabi değildir. İşverenler tarafından çalışanlara ödenen kıdem tazminatları ücret mahiyetinde olduğundan KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu nedenle; – İşçilerin iş akitleri feshedilmeden bir başka işverene nakledilmesi nedeniyle, işçilerin tazminat tutarlarının devir t…

KDV iadelerinde İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi

KDV iadelerinde İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi”(İTUS) ile şirketlerin teminat mektubu maliyetleri açısından ciddi bir avantaj sağlanabilir. 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi”(İTUS) ile ilgili açıklamalar yapılmışt…

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ TABLO

2015 YILI VERGİ BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI VERGİ TÜRÜ BEYANNAME TÜRÜ BEYANANME VERME ZAMANI VERGİ ÖDEME ZAMANI GELİR VERGİSİ Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–25 Mart Mart, Temmuz GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENENLER) Yıllık gelir vergisi beyannam…

KİMLER 10 YIL PRİM İLE EMEKLİ OLUR ?

KİMLER 10 YIL PRİM İLE EMEKLİ OLUR ? 15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün sigorta şartı bulunmaktadır. Yine 0…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi