2016 YILI PRATİK BİLGİLER

2016 YILI PRATİK BİLGİLER 1-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Madde 232- Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 460 Nolu Tebliğ) 900,00 TL Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 460 Nolu Tebliğ) …

2016 YILI PRATİK BİLGİLER

2016 YILI PRATİK BİLGİLER 1-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Madde 232- Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 460 Nolu Tebliğ) 900,00 TL Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 460 Nolu Tebliğ) …

Yeni Nesil Yazar kasa Kullanma Mecburiyeti 01.04.2016 tarihine uzatıldı.

Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466) 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Anılan Genel Tebliğin; “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedi…

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Alma Zorunluluğu hk.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu…

Elektronik Tebligat – E-Tebligat Zorunluluğu hk.

E-Tebligat Nedir? Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. E-Tebligat Ne Zaman Başladı?…

Hangi İşveren Kendi İşyerinden Kendisini Sigortalı Olarak Gösterebilir?

2008 YILI EKİM AYINDAN ÖNCE KENDİ İŞYERLERİNDEN BİLDİRİM YAPABİLEN SİGORTALILAR 01.04.1972 tarihinde yürürlüğe giren 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 24. maddesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi…

Eski Yazar Kasalar ne zaman değişecek ...

Perakende satış yapan kişi ve kurumlar yazar kasa (ödeme kaydedici cihaz-ÖKC) kullanmak zorunda. 3100 sayılı yasa ile getirilen bu yükümlülük 30 yılı aşkın süredir uygulanıyor. Teknoloji gelişti. Yazar kasaların yerini, daha akıllıları alıyor. Bunlara “yeni nesil ödeme kaydedici cihaz” deniyor. 2013 yılında yapılan bir düzenleme (426…

1 EYLÜL 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatının tavan tutarı 3.709,98 TL olarak belirlenmişti, 07.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranının % 200’den %…

ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI:

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete' de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) Buna göre, 2015 yılı üçüncü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30 Eylül 2014 tarihi i…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi