Eski Yazar Kasalar ne zaman değişecek ...

Perakende satış yapan kişi ve kurumlar yazar kasa (ödeme kaydedici cihaz-ÖKC) kullanmak zorunda. 3100 sayılı yasa ile getirilen bu yükümlülük 30 yılı aşkın süredir uygulanıyor. Teknoloji gelişti. Yazar kasaların yerini, daha akıllıları alıyor. Bunlara “yeni nesil ödeme kaydedici cihaz” deniyor. 2013 yılında yapılan bir düzenleme (426…

1 EYLÜL 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatının tavan tutarı 3.709,98 TL olarak belirlenmişti, 07.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranının % 200’den %…

ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI:

Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete' de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) Buna göre, 2015 yılı üçüncü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30 Eylül 2014 tarihi i…

Hurda Teslimlerine İlişkin Bazı Vergisel Uyarılar

Yazımızda mükelleflerin normal ticari faaliyetleri sırasında ortaya çıkan hurda ve atıkların satışında KDV açısından dikkat etmeleri gereken bazı hususlara yer verilmiştir. KDV Kanunu’nun 17/4-g Maddesine göre; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisnadır. Hurda kavramı 117 Seri No’lu …

YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

PRİM TEŞVİKLERİ Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasında aynı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri sağlanmış bulunmaktadır. Çeşitli tarihlerde yayımlanmış olan yasalar ile sağlanan bu teşviklerden hangi koşullarla ve ne şekilde yararlanılac…

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEMEYENLERE CEZA UYGULANIYOR

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI İş Kanunu 75. Maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. Pek çok işverenin ihmal ettiği bu husus, yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde her işçi için 2013 yılında 1.293.-TL idari para cezası söz konusudur. Özlük dosyası olmaması ceza…

Ba-Bs Bildirim Formları Hakkında Soru ve Cevaplar

> SORU 1: Bir sigorta şirketine firmamızın aracını sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini Ba bildirim formunda bildirecek miyim? 396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde yer alan “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, b…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi