E-Tebligat başvurusu yapılma zorunluluğu kapsamında vekaleti olmayan yada vekaletin içeriği başvuru için yeterli olmayanlar Şirket kanuni temsilcisinin düzenleyeceği Yetkilendirme yazısı ile başvuru yapılabilecektir.

E-Tebligat başvurusu yapılma zorunluluğu kapsamında vekaleti olmayan yada vekaletin içeriği başvuru için yeterli olmayanlar Şirket kanuni temsilcisinin düzenleyeceği Yetkilendirme yazısı ile başvuru yapılabilecektir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi