TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi

TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür) değiştirme usulüyle dönüşebilmekte; buna mukabil bir ticari işletme bir ticaret şirketine veya bir ticaret şirketi bir ticari iş…

E-Arşiv fatura hakkında Gelir İdaresinden gelen cevap.

E-Arşiv fatura hakkında Gelir İdaresinden gelen cevap. SORU Bilindiği gibi İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lirave üzerinde olan mükellefler, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden kendi rızası ile uygulamadan faydalanmak isteyenler, e-Arşiv uygulam…

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı:41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu:Elektronik ortamda düzenlenmesi g…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi