2.7 milyon Bağ-Kur’luya her ay 82 TL prim indirimi

2.7 milyon Bağ-Kur’luya her ay 82 TL prim indirimi

SSK’lı işçi çalıştıran işverenler için geçerli olan yüzde 5’lik prim indirimi Bağ-Kurlu’lara da geliyor. Bu teşvikle 2.7 milyon 
Bağ-Kur’lunun cebinden çıkan para her ay 82.35 TL azalacak.

Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranı son 5 yılda önemli ölçüde azaldı. Bu azalışın arkasındaki en önemli faktör ise, sigorta prim teşvikleri. İşverenler primlerini düzenli ödemeleri ve sigortasız adam çalıştırmamaları halinde yüzde 5’lik sigorta prim teşvikinden yararlanıyorlar. 2008’den beri uygulanan bu teşvikle işçi istihdam etmenin maliyeti azaltıldı. Açıklanan paketde, bu teşvikin 
Bağ – Kur’lulara uygulanması yönünde düzenleme de var. 
Bu düzenleme hayata geçtiğinde yaklaşık 2.7 milyon 
Bağ – Kur’lunun her ay cebinden çıkan rakam azalacak.

KAYITDIŞINI DA AZALTTI

Eski adıyla SSK’lı işçi çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları sigortalıların primlerini düzenli ödemeleri ve sigortasız adam çalıştırmamaları koşuluyla yüzde 5’lik prim teşvikinden yararlanırlar. Yüzde 5’lik prim teşvikinden yararlanmak için bu iki koşul dışında özel bir şart söz konusu olmadığı için neredeyse bütün işverenler söz konusu bu teşvikten yararlanır. Kayıtdışı istihdamın azaltılması ve istihdam üzerindeki prim yükünün hafifletilmesi amacıyla 2008 yılında hayata geçen bu teşvik başta kayıtdışını azaltmak üzere çalışma hayatında olumlu sonuçlar doğurdu.

CİDDİ REKABET AVANTAJI

Yüzde 5’lik prim indiriminden yararlanan işveren, her ay, asgari ücret üzerinden çalıştırdığı her bir sigortalı için 82,35 TL prim tasarrufu eder. Dolayısıyla, primini her ay düzenli olarak yatıran ve sigortasız adam çalıştırmayan işveren her ay işsizlik sigortası primi dahil 370,5 TL prim ödemesi gerekirken, yüzde 5’lik teşvik sayesinde 288,2 TL prim öder. Bu teşvik özellikle emek yoğun sektörlerde çok ciddi bir rekabet avantajı yaratmaktadır.

Artık ödemeler gecikmeyecek

Yüzde 5’lik prim teşviki eski adıyla SSK’lı işçi çalıştıran işverenlere uygulanır. Bağ – Kur’lular için ise bu yönde bir teşvik söz konusu değildi. Başbakan’ın açıkladığı müjde paketinde yüzde 5’lik prim teşvikinin Bağ – Kur’lular için uygulanması yönünde düzenleme bulunuyor. Buna göre önümüzdeki günlerde hayata geçecek söz konusu düzenlemeyle Bağ – Kur’lulara da prim indirimi uygulanacak. Bağ – Kur’lular sigorta primlerini kendileri ödeyen kişilerdir. Küçük esnaf, şirket ortağı ve muhtarlarla isteğe bağlı sigortalılar eski adıyla Bağ – Kur’lu, yeni adıyla 4/b’lidirler. Bağ – Kur’lular kendi primlerini kendileri ödedikleri için çoğu kez primlerin geç ödenmesi de söz konusu olabiliyor.

485 liraya düşecek

işçisinin primini düzenli yatıran küçük esnaf, bu işçi için yüzde 5’lik prim teşvikinden yararlanırken, kendi ödemesi gereken priminden bu teşvikten yararlanamıyordu. Düzenleme sonrası primini düzenli yatıran ve SGK’ya prim borcu olmayan Bağ – Kur’lular da teşvikten yararlanacaklar. Bu sayede, asgari ücret düzeyinden prim ödeyen bir Bağ – Kur’lunun prim miktarı 568,22 TL’den 485,8 TL’ye düşecek. Yani, her ay 82,35 TL cebinde kalacak.

Düzenli ödemeye teşvik

YÜZDE 5’lik prim teşvikinin Bağ – Kur’lular için de uygulanmaya başlanması, primlerini ödemekte zorlanan bu kitleyi teşvik edecektir. Bağ – Kur’lular bir şekilde primlerini ödemeyi geciktirmekte ve ancak sağlık hizmeti alamadıklarında primlerini toplu olarak yatırmaktadırlar. Prim ödemeyeni cezalandırmak yerine düzenli prim ödeyeni ödüllendirmek şeklinde uygulanacak bu teşvikle primini düzenli ödeyen Bağ – Kur’lu sayısı artacaktır.

SGK’nın prim oranı artacak

ÖTE yandan bu teşvik sayesinde hem SGK, prim toplama oranını yükseltecek, hem de Bağ – Kur’lulardan düzenli ödeyenlerin cebinden çıkan rakam azalacaktır. Diğer yandan, Bağ – Kur’luların bazı mağduriyetleri de engellenecektir. Çoğu kez primlerini düzenli yatırmamaları nedeniyle ölüm yardımından yararlanamayan 
Bağ – Kur’lu yakınlarının bu sorunu düzenli prim ödenmesiyle ortadan kalkabilir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi