Şirket Ortağı SSK’lı Olabilir mi

Şirket Ortağı SSK’lı Olabilir mi

Şirket ortaklarının, ortağı oldukları kendi şirketlerinden SSK’lı olarak bildirilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 53. maddesi ile;

“… kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” tanımlaması ile yasaklanmıştır. Şirketin ortağı veya sahibi olan kişiler kendi şirketlerinde SSK’lı olarak gösterilemiyorlar. Ayrıca, şirket sahibi veya ortağı oldukları gün itibarıyla Bağ-Kur’a prim ödemeleri zorunluluğu başlıyor ve SSK’lıklarının sonlanması gerekiyor.

Bir kişinin hem hizmet akdine tabi olarak çalışması, yani 4/1-a (SSK) sigortalılığı, hem de bağımsız çalışmasından dolayı 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamında çalışması aynı anda söz konusu ise, 01.03.2011 tarihinden önce “Önce başlayan sigortalılığın kesintiye uğrayıncaya kadar devam edeceği“, 01.03.2011 tarihinden sonraki zaman diliminde ise 4/1-a sigortalılığın geçerli sayılacağı kuralı uygulanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca; şirket sahibi ve ya ortağını kendi şirketinde SSK’lı olarak göstermek mümkün değil. Ancak, bu tarihten önce kendi şirketinde SSK’lı olarak gösterilenler için kazanılmış haklar korunuyor. Yani, 
1 Ekim 2008 öncesinde kendi şirketinde SSK’lı olarak çalışan kişiler, bu tarihten sonra da SSK’lı olarak gösterilmeye devam edebiliyor. Buradaki tek şart; prim ödemenin hiçbir şekilde kesintiye uğramaması. Eğer bir ay prim ödenmezse, kişi kendi şirketinde SSK’lı olarak gösterilme hakkını kaybetmiş oluyor ve bir daha SSK’lı olarak gösterilemiyor. Ancak prim ödemesinde herhangi bir kesinti olmaz ise, kendi şirketinde SSK’lı olarak gösterilmeye devam edebiliyor.

Limitet Şirket Ortaklarının4/1-A Kapsamında Sigortalı( Ssk’lı) Olmasının Şartları

Hem limitet şirket ortaklığı, hem de bu iş yerinden bildirilmeye başlanılan 4/1-a sigortalılığının 01.10.2008 tarihinden önce başlaması gerekmektedir.
10.2008 tarihinden önce başlayan 4/1-a kapsamındaki sigortalılık, 01.10.2008 tarihinden önce başlayan iş yeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmelidir. Limitet şirket ortağı 01.10.2008 tarihinden sonra ortağı bulunduğu şube iş yerinden ya da ortağı bulunduğu başka iş yerinden 4/1-a kapsamında sigortalı olarak bildirilmemelidir.

2014/5 sayılı SGK Genelgesinde “1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden kendilerini sigortalı göstermesine ilişkin verilen örneğe göre“; ortağı oldukları şirketten SSK’lı olarak bildirilmeye devam eden sigortalıların dikkat etmeleri gereken çok önemli bir diğer nokta daha vardır. Bu da; iş yerinden, şirket ortağı dışında en az bir kişinin daha Kanun md. 4/1/a sigortalısı olarak bildirilmesi gerekir. Belirtilen bu istisna durumu haricinde, şirket ortaklarının kendi şirketlerinden Kanun md. 4/1/a sigortalısı olarak bildirilmeleri mümkün değildir.

Anonim Şirket Ortaklarının 4/1-A Kapsamında Sigortalı( Ssk’lı) Olmasının Şartları

Anonim şirket ortaklığının 01.10.2008 tarihinden önce başlamasına ve ortaklığın kesintisiz devam etmiş olmasına,
Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğinin de 01.10.2008 tarihinden önce başlamasına ve 01.10.2008 tarihinden sonra da kesintisiz devam etmiş olmasına,
Anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesinin 4/1-a kapsamından sigortalı bildirildiği işyerinden 01.10.2008 tarihinden önce başlamış 4/1-a kapsamında sigortalığının var olmasına,
Anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesinin 01.10.2008 tarihinden önce başlayan 4/1-a kapsamındaki sigortalılığı, 01.10.2008 tarihinden önce başlayan iş yeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmiş olmasına, tabiri caizse; yine aynı kişinin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu bir başka şirketten bildirilmeye geçilip, şirket değişikliği yapmamış olmasına bağlı bulunmaktadır.
Buradan da anlaşılacağı üzere; bu koşulların hepsi de “Gerek şart” olup, sağlanmamaları halinde SGK’ca 4/1-a sigortalılığının yok sayılacağı açık bulunmaktadır.
Bahse konu istisnai hak 01.10.2008 tarihinden sonraki sürede (limitet olsun, anonim olsun), ortağı olduğu bir şirketten yine ortağı olduğu diğer bir şirkete geçip, oradan SSK sigortalısı olarak bildirilmeye başlayanlar için özelliğini kaybetmiş addedilmekte ve ortağı olduğu şirketten artık SSK’lı olarak bildirilme imkanı kalmamaktadır.

Yeni TTK’nın AŞ Olmayı Özendirdiği Bir Husus

Limitet şirketlerini, anonim şirkete dönüşmeye özendiren 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunumuz, bu konuda da sigortalılara yeni fırsatlar sunmaktadır. Zira 5510 sayılı kanuna göre; diğer şirket türlerinden farklı olarak, anonim şirket ortakları direkt zorunlu Bağ-Kur (4/1-b) sigortalısı sayılmamakta, ancak aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olmaları halinde zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktadırlar.
Özellikle uzun yıllar SSK sigortalısı olarak yüksek ücretle çalışmış sigortalıların, sonradan şirket ortağı olarak Bağ-Kur emekliliğinden kendilerini kurtarmaları yönünde, bu durum bir fırsat oluşturmaktadır. Zira 4/1-b sigortalılığından (Bağ-Kur sigortalılığından) emeklilik halinde 01.10.2008 tarihine kadar geçmiş yüksek prim matrahlı, SSK süreleri ile asgari ücretten ödenmiş SSK prim süreleri aynı biçimde, sadece yıl bazında basamağa dönüştürüleceğinden, bağlanacak Bağ-Kur aylığı geçmişinde yüksek matrahtan SSK statüsünde hizmeti olanlar için bağlanacak 4/1-a sigortalılığından (SSK) bağlanacak aylığa göre hemen hemen yarı miktarına düşecektir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi