Beyaz Yaka “Bilgisayar Başı İşçiler”e Dönüşürken, Gelecek “Altın Yaka”nın

 

Enteresan bir zamanda yaşıyoruz. İnsanoğlunun iki bin yıldır yaptıklarından daha fazlası yapıldı son on yılda. Bir filozofun değişiyle ‘Dramatik Dönüşümler Çağı’ndayız.  Piyasa anlayışları keskin şekilde makas değişimlerine uğrarken, dünün yönetim becerileri de çöp olmaya başladı; diyeceğim, ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. .

Kimi filozoflar bilgi ekonomisinden (Knowledge Economy) yaratıcı ekonomiye (Creative Economy) hızlı bir geçiş yaşayacağımızı ve hatta bu aşamaya geçtiğimizi söylüyorlar. Kimi filozoflar bilgi çağından hayal çağına doğru geçiş yaşadığımızdan bahsediyor.

Yaratıcı ekonomiye geçtiğimizin kanıtı da firmaların rekabette öne geçmesini sağlayan en önemli parametrenin ‘yenilikçilik’ ve ‘değişime adapte olma hızı’ dır.

Piyasalar nasıl bir değişim geçiriyor? Ve Trendler Bize Neler söylüyor?                                 

 • Güç tanımı sismik şekilde yer değiştiriyor. Finansal gücün belirleyici rolünü entelektüel sermaye alıyor
 • Diplomaların önemini kaybettiği, yaratıcı zekâların önemsendiği bir dünyaya doğru gidiyoruz
 • İnsan, kilit noktası; insan kaynağı ihtiyacı hızla değişiyor. Yenilikçi ve proje kafanızın olması çok önemli olmaya başladı
 • Çalışma anlayışlarında, aykırı-özgün olana istediği çalışma ortamını sağlamak, yüksek verimlilik için olmazsa olmaz
 • Güçlü olasılıkların keşfi için disiplinler üstü davranış geliştirme, aranan başat özelliklerden
 • Küçük inovasyonlara odaklanmak güç getirmeye başladı
 • Beklenmedik gelişmelere kendini hızlı adapte edebilme, rekabette avantaj kabul ediliyor
 • Süreç gerekleri ile sektör değişikliklerinin yarattığı fırsatları yakalamanın önemi tartışılmaz
 • Demografik değişimlere yönelik algı seçiciliği geleceğin karakterini belirliyor
 • Yeni bilginin koku alır gibi takip edilmesi en önemli konuların başında geliyor

Entelektüel sermaye insan beynine yapılan yatırımın adıdır; Peki, entelektüel sermaye neden bu kadar önemli hale geldi?

 • Hız: Firmaların beklentilerini harekete geçirdiği değişime adapte olma hızında yetişmiş beyinlerin önemli hale gelmesi
 • Karmaşıklık:Daha bilgili insanların görünüşte ilintisiz güçlerin çarpışmasından oluşan ağa olan intikal kabiliyeti
 • Risk:Yetişmiş beyinlerin, aşırı rekabetin getirdiği bir durumda dahi risk alabilme yeterliliği ve daha önce hiç görülmemiş değimlere uyum sağlama özellikleri
 • Sürpriz:Yetişmiş zekâların, deneyimlerin artan gücüne daha açık hale gelebilmesi

 “Altın Yaka” ya geçiş

Sismik yer değiştirmelere sahne oluyoruz. Bilgi çağında çalışanların bilgiye ulaşmaları ve bilginin denetimi söz konusu iken yeniçağın karakteristiğinde ise bilginin artık o kadar önemli olmadığı, bunun yerine hayal kurmanın ve sezgi gücünün kritik öneme sahip olduğu bir durum söz konusu. Yeniçağda rutin işleri bilgisayarlar yaparken insana düşen yaratıcı zekâsını ortaya koymak olacak.

Buna bağlı olarak önümüzdeki kısa zaman dilimi içeresinde mavi yaka diye bir yaka kalmayacak. Ya da bizim bildiğimiz şekliyle niteliksiz işçilere verdiğimiz isim olan mavi yakalar olmayacak. Bunların  yerini bugünkü beyaz yakalar alacak. Bugünkü beyaz yaka ise “bilgisayar başı işçileri” haline gelecek; hatta geldiler bile..

‘Bilgisayarı kullanan’ değil ‘bilgisayarın kullandığı’ insanlar haline gelince siz de “bilgisayar başı işçiler” ordusuna bir nefer olarak adınızı yazdırmış oluyorsunuz.

Günümüzde mavi yakanın yerini beyaz yaka alırken beyaz yakanın yerini ise artık “Altın Yaka” almaktadır.

“Altın Yaka” Kim?

“Altın Yaka,” ters düşünen, bilinen kalıpların dışına çıkan ve kendine özgü yaklaşımlar geliştirenlere denmektedir. Şu anda Firmaların en fazla yatırım  yaptığı yaka, ‘Altın Yaka’dır.

“Altın Yaka” nın en belirgin özelliği rutin işlerden daha çok yeni bilginin ve hatta informel bilginin de diyebiliriz, üretimini yapmasıdır.

Dünyanın en inovatif firmalarının ortak özellikleri:

Dünyanın en inovatif  ilk on sıralamasına giren firmaların iş dünyasını, hem insan kaynağı ve hem de çalışma modelleri anlamında derinden sarsan firmalar olmuş olması, önemsenmesi gereken bir konudur.

Sıralamanın başındaki ilk üç firmaya yakından bakalım:

Listenin en başında olan Apple firması, kârının neredeyse tamamını hayal gücüne yatırmaktadır. Neden büyük olduğunu anlayalım diye herhalde…

İkinci en  inovatif  firma, Google; daha çok çalışma anlayışlarında ki farkındalıklarıyla bilinir. Hiyerarşiyi yerle bir etmiş mesela. Misyonu iki kelime: “izinsiz inisiyatif.” Yani çalışanlarının izin almadan firma içinde inisiyatif kullanmalarına kapılarını açık bırakmış.

Üçüncü en inovatif firma ise Samsung. Büyük bir dönüşüm ve gelişim içersinde olan firma, ar-ge ve inovasyona yüksek derecede yatırım  yapmasıyla ünlü. Çin’de yaptığı silikon vadisi yatırımlarının haddi hesabı yok.

Sonuç olarak; dünyanın en fazla ciro yapan, en hızlı büyüyen firmaları eski çalışma ve üretim anlayışlarını yerinden etmiş, bilinen kalıpları kırmış olan firmalardır.

Bu firmaların yaptıkları ortak şey, entelektüel sermayeye olan yüksek  yatırımları ve yeni nesil çalışma anlayışlarını gelişim modellerine uyarlamalarıdır.

Salih KESKİN

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi