Aylık İşgücü Çizelgesini ne zaman vermeliyiz?

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde "İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak." Türkiye İş Kurumunun görevleri arasında yer almaktadır.

"4904 sayılı kanunun 21 inci maddesine göre ise "Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur."

Bu madde gereğince; işyerlerine ait ilgili ayın işgücü çizelgelerini (her ay olmak üzere) takip eden ayın sonuna kadar İŞKUR internet sitesine girmeleri gerekmektedir.

 

http://www.iskur.gov.tr/

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi