Bordroyu imzalarken dikkat

Çalışma hayatında işçi ve işverenin en fazla karşı karşıya geldiği konuların başında işçi alacakları geliyor. Fazla çalışma, hafta tatili, resmi tatil, yıllık izin alacağı gibi konular sık sık uyuşmazlık konusu oluyor. Yargıtay’ın konuyla ilgili verdiği bir karar, gerek çalışanlar gerekse işverenler için rehber niteliği taşıyor. 7. Hukuk Dairesi’nin 14.05.2014 tarihli kararı özet olarak şöyle diyor:

• Fazla çalışma iddiasında bulunan işçi, bu iddiayı ispatla yükümlüdür.

• Ücret bordrosunu imzalamış olan işçi, kural olarak bu bordroda yer alan ücret ve fazla çalışma gibi muhteviyatı kabul etmiş sayılır.

• İmzalı ücret bordrosu aksi ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.

• İşçi, ücret bordrosunu imzalarken “fazlaya ilişkin haklarım saklıdır” gibi bir ihtirazi kayıt düşmüşse, fazla çalışma alacağını ileri sürebilir.

• İş sözleşmesinde işçinin aylık ücreti belirlenirken “fazla çalışma süreleri dahildir” gibi bir hüküm konulabilir. Fakat yıllık 270 saati aşan kısım aylık ücrete dahil edilemiyor.

• Fazla çalışma da dahil günlük çalışma saati 11 saati geçemiyor. Fakat bir şekilde 11 saatten fazla çalışma yapılmışsa, fazlaya dair ücretin işçiye ödenmesi gerekiyor. Ayrıca 11 saati aşan kısım için denkleştirme çalışması yapılamıyor.

Görüldüğü gibi kararda hem işverenler hem de çalışanlar için önemli tespitler var. Özellikle ücret bordrolarının içeriğine ve imza konusuna dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde yargı aşamasında işçi için de işveren için de sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor.

 

http://www.bugun.com.tr/bordroyu-imzalarken-dikkat-yazisi-1790955

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi