İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASI DEĞİŞTİ.

Yüzde 18 KDV oranı uygulamasının yüzde 1 olarak 30 Haziran 2019 Tarihine kadar uzatılmasının ardından Katma değer vergisi uygulamasında önemli bir düzenleme daha yapılmıştır

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmekte olan vergi mükellefleri 22 Mart 2019 Tarihinden itibaren ikinci el araçların tesliminde yani satışında, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.

2 Mart 2019 Tarih ve 30722 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artık;

Kullanılmış aracın alımında yüzde 1 KDV oranı uygulanmış ise satışında da yüzde 1 KDV oranı uygulaması yapılacaktır.

Aynı şekilde yüzde 18 KDV uygulanarak  alınan aracın satışında da yüzde 18 KDV uygulaması getirilmiştir.

Peki motorlu taşıt ticareti yapan galerici ikinci el aracı KDV uygulamadan yani vergi mükellefi olmayan vatandaştan GİDER PUSULASI ile satın almış ise bunun satışında KDV uygulanacak mıdır?

Evet, 21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen yüzde 1 KDV oranı uygulanacaktır.  Ancak, Gider pusulası ile KDV'siz alınan kullanılmış aracın ALIŞ TUTARI ile SATIŞ BEDELİ arasındaki FARKIN yüzde 1 KDV oranına tabi olduğu unutulmamalıdır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

Diğer taraftan, 22/3/2019 tarihinden önce alım satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtlarının düzeltileceği tabiidir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, bu kapsamda işlem yapabilirler.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi