İş kazalarının bildirilmesi

5510 sayılı Kanun'a göre iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. 

Bir işkazasına uğrayan sigortalıya gerekli yardımların yapılması ancak iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmesi ile mümkündür. 

Bu nedenle 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre; İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına (Jandarma veya Polise) derhal ve SGK’ ya da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile ya da elektronik ortamda yapılır.

İşverenin kasten ve ağır ihmali neticesi iş kazasını bu madde gereğince kuruma zamanında bildirilmemesinden veya yapılan bildirimin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan kurumun zararlarından işverenler sorumlu tutulmuştur. 

SGK’ ya bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, SGK tarafından bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 5510 sayılı Kanun'un 96'ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun'un 14. maddesi ile iş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde işverenlerce SGK’ ya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş bu yükümlülüğe uymayan işverenlere idari para cezası uygulaması başlatılmıştır. 01.01.2013 tarihinden sonra meydana gelen iş kazalarının SGK’ ya 3 iş günü içinde bildirilmemesi durumunda 2015 yılında 2 bin 466 TL idari para cezası uygulanmaktadır. 

İbrahim Işıklı

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi