İŞYERLERİNİN BES ( Bireysel Emeklilik Sistemi ) KAPSAMINA ALINMA TARİHLERİ ve DİĞER ŞARTLAR

- 1000 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.01.2017
- 250 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.04.2017
- 100 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.07.2017
- 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.01.2018
- 10 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.07.2018
- 5 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.01.2019

tarihlerinden itibaren işverenler çalışanlarını BES ( Bireysel Emeklilik Sistemi)'ne kaydetmeleri zorunludur.

Kapsama Giren İşyerleri ile İlgili Diğer Hususlar :

- Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup 45 yaşını doldurmamış olan, SSK’ya (4/A) bağlı çalışanlar ile Emekli Sandığı’na bağlı devlet memurları (4/C) otomatik katılım kapsamında yer alacak. BağKur sigortalıları (4/B) otomatik katılım kapsamında yer almayacak.

- Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olacaktır.

- Çalışan sayılarının hesaplanmasında birden fazla işyeri olan işverenlerin şubeler dahil çalışanların toplamı baz alınacaktır.

- İşyeri BES kapsamına alınan işverenler kapsama alındıkları tarihten sonra çalışan sayısında ki azalmalar dikkate alınmayacaktır.

- Çalışanlar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden %25’i oranında devlet katkısı sağlanacaktır.

- Çalışanlar, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecektir. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecektir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi