Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdik Yapılacak Defterler

KAPANIŞ TASDİKİ

1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler

Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna (31.01.2017 tarihine ) kadar yapılması gerekir.

2- Limited Şirketler

Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2017 tarihine) kadar yapılması zorunludur. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.

Bilanço hesabı esasına göre defter tutan tacirler bir önceki yıl kullandıkları Yevmiye Defterini, kapanış tasdikini kapanış tasdikini en geç 30.06.2017 tarihine kadar yaptırmak zorundadır

ONAY YENİLEME (ARA TASDİKİ)

Kapanış onayı (tasdik) yapılması gereken defterler ile açılış onayı (tasdik) yapılması gereken defterlerden yeterli sayfası olanlar mali hesap dönemlerinin ilk ayı ( Ocak 2017 ) içerisinde onay yenileme (ara tasdik) yapabilirler.

Onay yenileme yapılabilecek defterler

  • ​İşletme defteri,
  • Serbest meslek kazanç defteri,
  • Yevmiye defteri,
  • Defteri kebir,
  • Envanter defteri
  • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri
  • Damga Vergisi Defteri ​
  • Yönetim Kurulu Karar Defterleri

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi