KDV Tevkifatı Yapılmazsa Ne Olur?

KDVK’ nın 9/1. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirlenen bazı mal teslimleri ile hizmet ifalarında, KDV’nin kısmen veya tamamen ödenmesinden alıcılar sorumlu tutulmuştur. Alıcının tevkifata konu KDV’yi kısmen veya tamamen 2 no.lu KDV beyanname ile beyan etmemesi halinde yapılacak işlemler, satıcının söz konusu vergiyi ilgili dönem 1 no.lu KDV beyannamesine dâhil edip etmesine göre değişmektedir. Satıcının tevkifata konu KDV’yi 1 no.lu KDV beyannamesinde bildirmemiş olması halinde, alıcı adına vergi aslı ikmalen veya resen tarh edilmekle birlikte, kendisinden vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi de aranılacaktır. Diğer taraftan satıcının tevkifata konu KDV’yi 1 no.lu KDV beyannamesine dâhil etmesi halinde, alıcıdan vergi aslı aranılmamakla birlikte, vergi ziyaı cezası ile gecikme faizinin tatbiki, satıcının ilgili dönem ve sonraki dönem 1 no.lu KDV beyannamelerindeki ödenecek KDV tutarına göre belirlenecektir. 

İlyas MERİÇ Yaklaşım / Eylül 2015 / Sayı: 273

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi