SGK'nın Cezasından Kurtulmanın Yolları

İşverenlerin sosyal güvenliğe ilişkin birçok yükümlülüğü var. Bunları yerine getirmedikleri zaman ise idari para cezası ödüyorlar. Peki bu para cezalarından kurtulmanın yolları neler?

İşverenlerin sosyal güvenlikle ilgili en büyük problemlerinden birisi para cezaları. Şayet işverenler yükümlülüklerini yerine getirmezlerse yüklü miktarda idari para cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bununla ilgili de siz okurlarımızdan sürekli e-postalar alıyorum. Sorular ise genellikle bu cezalardan nasıl kurtuluruz şeklinde.
Sosyal güvenlik sistemimizde idari para cezalarından kurtulmanın bazı yolları bulunmakta. Bugün bu yollardan bahsedeceğim.
Öncelikle hakkınızda uygulanan para cezasının haksız olduğunu düşünüyorsanız SGK'ya itiraz hakkınız var. İdari para cezaları tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde SGK'ya itiraz edebiliyorsunuz. Ayrıca yapılan bu itiraz cezanın takibini durduruyor. Yani itiraz sonuçlanana kadar SGK sizden ceza tutarını tahsil edemiyor.
İdari para cezalarına uyuşmazlık itiraz yoluyla çözümlenemezse yargı yoluna başvurmak da mümkün. SGK tarafından itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare mahkemesine başvurabilirler. Ancak, mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz.

Cezayı peşin öde, indirimden faydalan
İdari para cezası tutarını indirmenin bir baka yolu da peşin ödeme. Bu indirim hiçbir ayrım olmadan SGK tarafından kesilen tüm idari para cezalarına uygulanabiliyor. Şayet SGK tarafından kesilen idari para cezasını, SGK'ya itiraz etmeden veya yargı yoluna başvurmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak öderseniz, cezanın dörtte üçü tahsil ediliyor. Yani cezanın %25'i indiriliyor.
Ayrıca peşin ödeme idari para cezasına karşı itiraz ve yargı yoluna başvurma hakkını da etkilemiyor.

Pişman olursanız ceza indirimi var
İdari para cezalarının hiç itiraz veya yargı yoluna başvurmadan azaltılması da mümkün. Bu yollardan birisi de pişmanlık indirimi. Şayet sosyal güvenliğe ilişkin bir yükümlülüğü süresinde yerine getirmemişseniz ve SGK bunu tespit etmeden siz kendiniz durumu bildirmişseniz cezada pişmanlık indirimi uygulanıyor.
Ancak pişmanlık indirimi bütün cezalar için geçerli değil. İşverenler açısından pişmanlık indiriminin uygulanabileceği fiiller şunlar;
 İşyeri bildirgesinin süresinde verilmemesi
 Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi
 Sigortalı işten çıkış bildirgesinin süresinde verilmemesi
Pişmanlık indiriminden faydalanılabilmesi için bu bildirgelerin yasal süresi geçtikten sonra işverenlerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerekiyor. Bu durumda cezanın %25'i ödeniyor. Yani cezanın 3/4'ü indiriliyor. Bu açıdan pişmanlık indirimi, işverenler için önemli bir avantaj ve bildirge verme süresi kaçırıldığında hemen bunun için başvurmada fayda var.

SGK ile uzlaşıp cezayı sildirebilirsiniz
SGK'nın kestiği idari para cezasından kurtulmanın bir diğer yolu da uzlaşma. Ancak uzlaşma imkânının kapsamı oldukça dar.
Uzlaşma, sadece SGK'nın denetim elemanları tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi sonucunda ortaya çıkan borçları için yapılabiliyor. Dolayısıyla asgari işçilik incelemesi sonucunda, SGK'ya bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında uygulanan idari para cezaları uzlaşma kapsamında. Uzlaşma sonucunda bu idari para cezasının tamamı SGK tarafından silinebiliyor.
Ayrıca uzlaşma ve peşin ödeme indirimi uygulamaları kesişme gösterdiğinden işverenlerin iki uygulamadan birisini seçme zorunluluğu var. Nitekim işverenler, üzerinde uzlaşılan idarî para cezaları için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanamıyor.

MEHMET BULUT / MEYDAN

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi