Vergi Türü Kodları

VERGİ TÜRLERİ 

VERGI KODU
VERGI ADI
0001
YILLIK GELİR VERGİSİ
0002
ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003
GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004
GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005
GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006
GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007
DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010
KURUMLAR VERGİSİ
0011
KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
0012
GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014
BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015
GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0046
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0020
MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
0021
BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022
SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0023
5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0024
5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
0025
YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0027
GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
0032
GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033
KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040
DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0048
GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0049
HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR  VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK  VERGİ
0050
KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0051
DİĞER ÜCRETLER
0053
KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
0056
OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
0057
RÖNTGEN FİLMLERİNDEN  ALINAN EK VERGİ
0060
MÜLGA MADEN FONU
0061
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062
MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0067
G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
0071
PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074
DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075
ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076
TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077
KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0091
TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
0092
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
0093
SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
0094
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN  ALINAN EK VERGİ
1013
EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1018
MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020
FON PAYI
1026
5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1027
2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1028
5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
1030
PİŞMANLIK ZAMMI
1034
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
1037
TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
1042
E.KATKI PAYI
1043
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1046
TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
1047
DAMGA VERGİSİ
1048
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1049
NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİ
1050
VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051
VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1052
5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
1053
5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1055
DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
1060
6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
1061
6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1067
VERGİ YARGI HARÇLARI
1070
6552 S.K. Yİ-ÜFE TUTARI
1071
6552 S.K. KATSAYI TUTARI
1072
6552 S.K. GEÇ ÖDEME ZAMMI
1084
GECİKME FAİZİ
1085
PARA CEZASI FAİZİ
1086
GECİKME ZAMMI
1087
ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1088
PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
1089
ALINAN DİĞER FAİZLER
1090
KANUNİ FAİZ
1091
5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
1092
HESAPLANAN FAİZ
1093
6111 KATSAYI TUTARI
1094
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ
1095
SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096
KONUT FONU
1097
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ
3024
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061
CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073
USULSÜZLÜK CEZASI
3074
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076
KUSUR CEZASI
3077
AĞIR KUSUR CEZASI
3078
KAÇAKÇILIK CEZASI
3080
VERGİ ZİYAI CEZASI
3099
VUK 112/4,5 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ
4001
EK GELİR VERGİSİ
4003
EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004
EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006
FAİZ VERGİSİ
4007
EK EMLAK VERGİSİ
4008
GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4009
ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI
4010
EK KURUMLAR VERGİSİ
4011
KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012
KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014
MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4015
TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
4016
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021
4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
4023
5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4024
5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
4025
YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4030
G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4034
MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4035
4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4036
4962 S. TAŞIT VERGİSİ
4037
TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
4040
MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041
GELİR VE KURUM  EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4042
5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043
GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044
GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046
AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
4047
TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4048
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
4049
5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
4050
TEKEL SAFİ HASILAT
4060
TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061
İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063
NOTER HARÇLARI
4070
G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
4071
ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
4072
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073
ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074
ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077
MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078
NET AKTİF VERGİSİ
4079
KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4081
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115
VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121
VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122
VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123
VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124
VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125
VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126
VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127
VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128
VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130
VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
4140
6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
4150
KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
4151
KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
4171
PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI
4178
GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
4201
6111  MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4203
6111  MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
4204
6111  MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
4205
6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
4206
6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
4207
6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
4208
6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
4210
6111  MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4211
6111  MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4215
6111  MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
4216
6111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
4217
6111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
4218
6111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI
4220
6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ
4222
6111 SAYILI KANUNUN 11/2 MADDESİNE GÖRE BEYAN
4223
6552 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİNE GÖRE BEYAN
4811
4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
9000
İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
9001
EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002
NÜFUS PARA CEZASI
9003
SEÇİM PARA CEZASI
9004
ASKERLİK PARA CEZASI
9005
ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
9006
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
9007
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR  PARA CEZASI
9008
TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009
TURİZM PARA CEZASI
9010
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011
ÇEVRE İDARİ PARA CEZASI
9012
ESNAF S.HARÇ
9013
GÜMRÜK VERGİSİ
9014
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
9015
KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017
TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018
YILLIK TONAJ HARCI
9019
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020
MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
9021
4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022
KUR FARKI HESABI
9023
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025
İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027
ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
9028
DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029
DİPLOMA HARCI
9030
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032
EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9033
TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
9034
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035
TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036
YİYECEK BEDELLERİ
9037
TEMİNAT O. YAPILAN THS.
9038
İADELERDEN ALACAKLILAR
9039
HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040
MERA FONU
9041
MERA FONU PARA CEZASI
9042
MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043
MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
9044
4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045
TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046
ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047
TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
9048
5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
9049
4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9050
KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9051
DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052
TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053
ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054
DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055
TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9056
DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058
PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059
TİCARET SİCİL HARCI
9060
MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061
OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062
TAPU HARÇLARI
9063
YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064
PASAPORT HARCI
9065
TRAFİK HARÇLARI
9066
YARGI HARÇLARI
9067
İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068
GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069
DİĞER HARÇLAR
9070
NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
9071
TAVİZLERDEN GERİ  ALINANLAR
9072
İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073
YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074
ŞEKER FİYAT FARKI
9075
AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076
BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
9077
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078
GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
9079
4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080
DİĞER PARA CEZALARI
9081
ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082
FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083
SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084
İSTİHSAL VERGİSİ
9085
TRAFİK CEZALARI
9086
HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087
TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088
ÇIRAKLIK FONU
9089
2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090
ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091
PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092
YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093
RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094
EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
9095
4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
9096
4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9100
DEFTER TASDİK HARÇLARI
9101
ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9102
GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
9103
5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
9104
TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
9105
SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
9106
4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
9107
ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
9108
4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
9109
5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9110
93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
9111
ORKÖY FONU GELİRLERİ
9112
2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
9113
GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
9114
YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
9115
SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
9116
HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
9117
EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
9118
TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
9119
SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
9120
TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
9121
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
9122
5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
9123
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
9124
KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
9125
AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
9126
5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
9127
2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
9128
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
9129
4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
9130
YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
9131
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
9132
KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
9133
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
9134
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
9135
İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
9136
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
9137
GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
9138
KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
9139
YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
9140
DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
9185
HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ
9141
DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
9142
BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
9143
TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
9144
5809 S.K YETKİLENDİRME ÜCRETİ(KULLANIM HAKKI)
9145
SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
9146
MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9147
MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
9148
4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9149
KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
9150
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU
9151
YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
9152
5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
9153
5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
9154
KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
9155
KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
9156
ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ
9158
3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC
9159
SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
9160
MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
9161
MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
9162
KADASTRO HARÇLARI
9163
SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI
9164
PASAPORT SATIŞ BEDELİ
9165
KONSOLOSLUK HARCI
9166
KARAR VE İLAM HARCI
9167
MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI
9168
KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE
9169
MADEN RUHSAT HARCI
9170
BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
9171
SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
9172
ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI
9173
ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
9174
ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
9175
SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
9176
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
9177
5070 SK.13.MADDESİNE GÖRE SİĞORTA ŞİRKETLERİNE KESİLEN İPC
9178
5070 SK. GÖRE ELEKTRONİK SERTİFİKA SAĞLAYICILARINA  KESİLEN İPC
9179
6183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ
9180
TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
9181
6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ
9182
5996 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN İPC.
9183
BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ)
9184
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ(İCRA DAİRELERİ)
9187
TİCARİ AMAÇLA TOPLU İNTERNET KULLANIMI SAĞLAYANLARA KESİLEN İPC
9188
ERİŞİM SAĞLAYICILARINA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI
9189
5809 S.K. YETKİLENDİRME ÜCRETİ(İDARİ ÜCRET)
9190
ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
9192
YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ HARCI
9193
BES STOPAJ MÜKERRER ÖDEMELERİNİN GERİ ALINMASI
9194
HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun)
9195
HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI(4632 SAYILI KANUN)
9196
EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA
9197
6113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI
9198
MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
9200
DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
9201
DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
9202
DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
9203
DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
9204
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İDARE PAYI
9205
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9206
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI
9207
İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ
9208
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI
9211
ÇEVRE İPC  DÖNÜŞÜM GELİRLERİ
9212
ÇEVRE KATKI PAYI (2872 Sayılı Kn. 18.Md.)
9213
GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
9214
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN DİSİPLİN PARA CEZASI
9220
6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
9221
DİĞER HİZMET GELİRLERİ
9223
DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU
9224
DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ
9225
DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU
9226
DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ
9227
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
9228
BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ
9229
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
9231
ÇEVRE İPC KARAYOLLARI PAYI
9232
ÇEVRE KATKI PAYI KURUM DÖNÜŞÜM GELİRİ
9246
ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9247
ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
9262
TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ
9301
GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C
9302
KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
9303
6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
9304
TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
9305
SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
9306
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
9307
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9308
SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC.
9309
TURİZM PARA CEZASI
9310
5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
9311
TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
9312
ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9313
6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RTÜK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9315
ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9999
TEMİNATEN YAPILAN TAHSİLAT
9316
4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
9317
5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
9318
5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
9319
SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
9324
YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLEN İ.P.C.
9325
SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİGİN ÖNLENMESİ İPC 6222 SK. MD.23
9341
MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
9901
ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi