Yeni işverene aktarılan kıdem tazminatları KDV tabi değildir.

Yeni işverene aktarılan kıdem tazminatları  KDV tabi   değildir.

İşverenler tarafından çalışanlara ödenen kıdem tazminatları ücret mahiyetinde olduğundan KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu nedenle;

– İşçilerin iş akitleri feshedilmeden bir başka işverene nakledilmesi nedeniyle, işçilerin tazminat tutarlarının devir tarihine kadar hesaplanarak yeni işverene aktarılması,

– İşçilerin yeni işverence iş akitlerinin feshedilmesi veya emeklilik hakkı kazanmaları nedeniyle, tazminat tutarlarının eski işverenin sorumlu olduğu kısmının yeni işverene aktarılması

KDV’ye tabi olmayacaktır. ( 60 Nolu KDV sirküleri md. 1.2.1)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi