YENİ NESİL YAZAR KASA / POS SİSTEMİ UYGULAMASI 01.01.2016 TARİHİNDE BAŞLIYOR

YENİ NESİL YAZAR KASA / POS SİSTEMİ UYGULAMASI 01.01.2016 TARİHİNDE BAŞLIYOR.

15.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan  426 sıra nolu V.U.K. genel tebliği ve 29.06.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 427 sıra nolu V.U.K. genel tebliği  ile, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

1-Yazar kasa kullanma mecburiyeti olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar pos cihazı kullanan mükelleflersektörleri ne olursa olsun 1 Ekim 2013 tarihine kadar yeni nesil yazar kasa satın almak ve fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde vergi dairesine kayıt ettirerek kullanmaya başlamak zorundadırlar.

2- Yazar kasa kullanma mecburiyeti olan mükelleflerden, hali hazırda işyerinde kablolu sabit POS cihazı kullanan mükellefler bu uygulamanın şimdilik dışında tutulmaktadır. Ancak bu tür mükelleflerin, yazar kasalarında hafıza değişimi halinde yeni nesil yazar kasaya geçmeleri öngörülmektedir.(01.01.2014 tarihinden itibaren hafızası dolan eski tip yazar kasalara yeni hafıza takılmayıp hurdaya ayrılacaktır. Dolayısıyla bu durumda yeni nesil yazar kasa alınması zorunlu hale gelecektir)

3- 31.12.2015 tarihine kadar yeni işyeri açan mükellefler eski tip sabit yazar kasa veya sabit POS cihazı kullanabileceklerdir. 31.12.2015 tarihinden sonra ise tüm mükellefler için artık yeni nesil yazar kasa kullanımı zorunlu olacaktır.

4- Yazar kasa kullanma mecburiyeti olmayan mükelleflerin, faaliyetlerinde seyyar pos cihazı kullanıyor olsalar dahi yeni nesil yazar kasa kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

*Toptan satışlarına ilişkin tahsilatını seyyar EFT-POS cihazı ile yapan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?
Mükellefin sadece toptan satışlarının olması nedeniyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmadığından seyyar EFT-POS cihaz kullanıyor olsa dahi EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

*Pazarda seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?
Pazar takibi suretiyle yapılan mal satışı ve hizmet ifası faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmadığından, bu satışlara ilişkin Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişi düzenlenmesi şartıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

*Kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde bulunan ve tahsilâtlarını kapıdan ödeme sistemiyle seyyar EFT-POS cihazı kullanarak gerçekleştiren firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?
Kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmadığından bu firmaların söz konusu tahsilâtlarla ilgili olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

*Altın ve gümüşten mücevher ve takı satışı faaliyetinde bulunan ve mobil pos cihazı kullanan firmanın EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?
Perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren kuyumcuların faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanmaları durumunda 1/10/2013 tarihine kadar bahse konu seyyar EFT-POS cihazlarının yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almaları gerekmektedir.

*Perakende satış yapan ve satış faturalarını bilgisayardan düzenleyen ancak ödeme kaydedici cihazı bulunduğu halde kullanmayan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?
Firmanın bütün satışlarını bilgisayar üzerinden düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmamakta olup, perakende olarak gerçekleştirilen ve Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışlarını belgelendirmek üzere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanması gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi