Aylık İşgücü Çizelgesini ne zaman vermeliyiz?

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde "İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak." …

İş Verenlerin İş Davalarını Kaybetme Nedenleri

İşverenin, iş davalarını kaybetmesine sebebiyet veren en önemli 15 nokta : İşçinin gerçek maaşı ile resmi maaşı arasında fark olursa, Fazla mesai durumunda takibin iyi yapılmayıp karşılığı olan ücretin işçiye tam ödenmemesi ve bordrolara yansıtılmaması durumunda, Şirkette İş Kanunu ve ilgili mevzuatın bilinmemesi, doğru uygulanmaması, belg…

İki Ünlü Ayakkabı firması iflas

Türkiye ayakkabı sektörünün iki şirketi iflas etti. Promar Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dema Deri Mamulleri ve Ayakkabı Sanayii A.Ş. için bir süre önce mahkemeye İflas erteleme sürecinden başarılı olarak çıkamayınca ,üretim tesislerinin alacaklı banka tarafından satışı ile zora giren ve dönemeyen şirkete mahkeme 6 Ağustos ta iflasına k…

Bazı ürünlerin ithalatında KKDF kalktı

Bazı ürünlerin vadeli ithalatında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesinti oranı sıfır olarak belirlendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı pakette, yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF'nin yüzde 6'dan yüzde sıfıra indirileceğini ve sanayicinin girdi maliyetinin azaltılacağını söylemişti. Resmi…

Avukat Vekâlet ücretinde stopaj ve KDV sorunu

Avukat vekalet ücretlerinin, kaynakları itibarıyla ikiye ayrılması mümkün. Sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden (temsil edilen kişi veya kurumdan) alınan ve mahkeme kararına istinaden karşı taraftan alınan olmak üzere. Sözleşmeye bağlı olarak temsil edilen kişi veya kurumdan alınan vekâlet ücretlerinin vergilendirilmesi konusu oldukça net. Anca…

İŞE GELMEYEN IŞÇI VE ÇIKAN SORUNLAR

İşe gelmeyen işçi ve çıkan sorunlar İş Yasası, işçiye ve işverene karşılıklı yükümlülükler veriyor. Bu yükümlülükler işçinin işi yapma yükümlülüğü, işverenin ise işçiye bedelini ödeme ve uygun çalışma ortamını sağlama yükümlülüğü olarak özetle sıralanıp gidebilir. Uygulamada sık karşılaşılan soru ve sorunlardan biri ve başta geleni de işçin…

Sigara Molası için Çalışana Ücret Ödenmeli mi?

Sigara Molası için Çalışana Ücret Ödenmeli mi?

Malum, sigara yasağı adıyla yapılan düzenlemelerle ülkemizde kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımı yasaklanmış durumda. Getirilen bu düzenlemeler ile, çalışırken sigara içenler başlangıçta zorlanmakla birlikte; zamanla sigaralarını işyerlerinin dışında açık alanlarda içmeye başladılar. Bazı işyerlerinde düzenli molalar bazılarında ise düzens…

Vergi İncelemesi iş yerinde yapılmıyorsa Vergi ve Ceza kesilemez mi?

Bazı mükellef ve meslek mensupları; gerçekleştirilen bir vergi incelemesinin iş yerinde yapılmaması veya vergi incelemesine yetkili kişinin mükellefe ait defter ve belgeleri daireye istemesinin hukuki olmadığını ve bu durum üzerine ibraz yükümlülüğünün ortadan kalkacağını hatta, inceleme sonucunda kesilen vergi ve cezaların geçersiz olduğunu savunm…

ERP Sistemleri

I. Giriş Bu makale mesleki tecrübesi on beş yılın altında olan meslek mensuplarına ithafen yazılmıştır. Klasik söylemler vardır; “Dünya globalleşiyor, teknoloji çağında yaşıyoruz, sosyal medya artık hayatımızın bir parçası oldu” gibi. Bu yazıya böyle klasik söylemlerle başlamayacağız. Ancak şunu söylemek gerekir: Yaşadığımız çağ …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi