KASA HESABININ DENETİMİ

I – GİRİŞ İşletmelerin en önemli hesap kalemi kuşkusuz kasa hesabıdır. Kasa işletmelerin Türk Lirası ve yabancı paralarının kaydedildiği bir hesaptır. Bu hesabın borç bakiyesi işletmenin o anki likit durumunu göstermektedir. İşletmelerin bilançolarının aktif tarafı hesapların likitide esasına göre sıralanır. Bu sıralamanın başında kasa…

MALİYE İNCELENECEK MÜKELLEFİ NASIL SEÇİYOR?

Vergi Denetim Kurulu vergi incelemelerini, sektör, konu ve mükellefler itibarıyla esas olarak, Kurul bünyesinde kurulan, Risk Analiz Merkezinde (VDK-RAMER’de), mevcut ve yeni geliştirilen bilgisayar programları kullanarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde belirlemeye başlamıştır. Ayrıca; - İhbar ve şikayet konuları, - Yapılma…

Amortisman Uygulamasına İlişkin Pratik Bilgiler

A- AMORTİSMANIN TANIMI Amortisman en basit tanımıyla, Aktife kayıtlı bir değerin belirli bir süre içinde yok edilmesi işlemidir. Bir başka ifade ile duran varlıkların kullanıldıkları süre içerisinde uğradıkları değer azalışlarının gider yazılmasıdır. B- AMORTİSMAN AYRILABİLMESİNİN TEMEL ŞARTLARI 1- İşletmenin aktifinde k…

2015 Yılı 2. Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2015) İtibariyle Yapılacak Değerlemede Kullanılacak Döviz Kurları

2015 Yılı 2. Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2015) İtibariyle Yapılacak Değerlemede Kullanılacak Döviz Kurları

Geçici Vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemelerde 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, dönem sonu itibariyle Merkez Bankasınca yayımlanan kurlar esas alınmaktadır. Efektif cinsinden yabancı paralar (kasa hesabı gibi) için efektif alış kuru (bulunmazsa döviz alış kuru), diğer değerleme işlemlerinde ve döviz cinsi…

Sigortalı İşe Giriş Tarihi 08.09.1999 Tarihinden Sonra Olanların Kıdem Tazminatı Yazısı Alabilme Şartları

Sigortalı İşe Giriş Tarihi 08.09.1999 Tarihinden Sonra Olanların Kıdem Tazminatı Yazısı Alabilme Şartları

I- GİRİŞ Kıdem tazminatı, Kanun’da gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği ödenmesi icap eden, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır[1]. Kıdem tazminatı yazısı ise emeklilik için yaş şartı dışındak…

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR ?

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR ?

İş Kanunu 75. Maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. Pek çok işverenin ihmal ettiği bu husus, yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde her işçi için 2013 yılında 1.293.-TL idari para cezası söz konusudur. Özlük dosyası olmaması cezayı gerektirmekle birlikte…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi