İşçi ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi durumunda ücret hesap pusulası verilmesi zorunlu mu?

İşverenin en önemli yükümlülüğü olan işçinin ücretinin ödenmesi ile ilgili 4857 sayılı Kanun'da ayrıntılı hükümler bulunmaktadır. Söz konusu kanun hükümleri çerçevesinde işçinin ücret ve her çeşit istihkakı kural olarak işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla mevzuata eklenen düzenleme …

Vergide e-tebligat dönemi başlıyor

Elektronik tebligat uygulamasına, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla başlanacak. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecek. Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla el…

Sevk İrsaliyesi ile İlgili Özellikli Durumlar

SEVK İRSALİYESİNİ DÜZENLEYECEK TARAF Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. …

BA-BS BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN CEZALAR

BA-BS BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN CEZALAR I-GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350[1] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlar…

MÜKELLEFLERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ YASAL HUSUSLAR

İşyerinizde Vergi Levhanızı Bulundurunuz.!,varsa Yazarkasa Levhanızı ve“FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR” yazısını mutlaka görünür bir yere asınız. İşyeri kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun , mesken kiralarında ise 500.00.-TL ve üzeri 01.11.2008 tarihinden itibaren BANKA’YA yatırmak zorundasınız. Eğer sigo…

KOSGEB'den alınan hibenin vergilendirilmesi hk. ÖZELGE

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) TARİH:26.09.2014 SAYI:62030549-120[89-2014/234]-2277 KONU:KOSGEB'den alınan hibenin vergilendirilmesi hk. İLGİ: … İlgide kayıtlı özelge talep formunda, tekstil ürünleri…

KDV İADE REHBERLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca, katma değer vergisi iadelerine ilişkin olarak yayımlanan 152 adet rehber tek sayfada toplandı KDV İADE REHBERLERİ MAL İHRACINDA 5.000 TL'Yİ AŞMAYAN NAKDEN İADE REHBERİ 1) Beyan Döneminin Tespiti 2) İade Talep Süreci 3) İade Talebinin Değerlendirilmesi MAL İHRACINDA 5.000 TL'Yİ AŞAN NAKDEN İ…

Bordroyu imzalarken dikkat

Çalışma hayatında işçi ve işverenin en fazla karşı karşıya geldiği konuların başında işçi alacakları geliyor. Fazla çalışma, hafta tatili, resmi tatil, yıllık izin alacağı gibi konular sık sık uyuşmazlık konusu oluyor. Yargıtay’ın konuyla ilgili verdiği bir karar, gerek çalışanlar gerekse işverenler için rehber niteliği taşıyor. 7. Hukuk Dair…

SAHTE SİGORTALI OLMA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OL

SAHTE SİGORTALI OLMA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OL 1.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olacaklar hakkında 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İsteğe bağlı sigortalılık şartları Türkiye’de ikamet etmek 1.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etme şartı ar…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi